Komunikaty

14 października 2020
Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym