Komunikaty

12 listopada 2020
Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pliki do pobrania: