Komunikaty

12 lutego 2021
Koordynator Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) na Pradze-Północ

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza konkurs na koordynatora/ koordynatorkę Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

Główne zadania:

 1. Koordynowanie działalności MAL – planowanie, organizowanie i współinicjowanie działań MAL: warsztatów, szkoleń, spotkań oraz projektów społeczno-kulturalnych, współpraca w tym zakresie m.in. z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Pragi-Północ;
 2. Wspieranie mieszkańców w realizacji pomysłów na inicjatywy sąsiedzkie;
 3. Opracowywanie harmonogramu działań i budżetu MAL w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st Warszawy;
 4. Prowadzenie kalendarza działań w MAL;
 5. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z sąsiadami, mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, społecznymi, instytucjami publicznymi;
 6. Pozyskiwanie partnerów do współpracy;
 7. Rekrutacja, koordynowanie i nadzór nad działalnością wolontariatu;
 8. Podstawowe prace administracyjne i porządkowe w MAL;
 9. Działania promocyjne - prowadzenie konta w mediach społecznościowych, opracowywanie plakatów informacyjnych o MAL i wydarzeniach.

Oczekiwania w stosunku do kandydatów:

 1. Znajomość idei i specyfiki Miejsc Aktywności Lokalnej;
 2. Doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
 3. Otwartość w relacjach i pracy z ludźmi;
 4. Zdolności organizacyjne oraz umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 5. Przestrzeganie zasad funkcjonowania jednostek finansów publicznych;
 6. Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, systematyczność, dbałość o powierzone mienie;
 7. Dyspozycyjność – gotowość do pracy również w weekendy, w zmiennych godzinach;
 8. Biegła znajomość pakietu MS Office, znajomość obsługi mediów społecznościowych oraz stron internetowych.   

Oferujemy:

 1. Szansę budowania społeczności i współtworzenia miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców;
 2. Udział w ciekawych projektach;
 3. Możliwość rozwijania kompetencji;
 4. Wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.     

Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego 2021 r. CV wraz z listem motywacyjnym prosimy składać w formie elektronicznej na adres: ppn.promocja@um.warszawa.pl – z tytułem wiadomości „Koordynator MAL”.

Wymagana klauzula : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacji udziela Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, tel. 22 443 79 14.

Pliki do pobrania: