Komunikaty

10 marca 2021
Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
Pliki do pobrania: