Plan WOM-u

BANKOMAT TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POMIESZCZENIE DLA MATKI Z DZIECKIEM INFOMAT INFOMAT TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI TABLICE INFORMACYJNE, STOJAKI Działalność gospodarcza, kancelaria, zamówienia publiczne Sprawy lokalowe, dodatki mieszkaniowe Odbiory dokumentów Architektura i geodezja Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Świadczenia rodzinne i alimentacyjne Świadczenia rodzinne i alimentacyjne KASA (wpłaty i wypłaty) KASA (wpłaty i wypłaty) KASA (wpłaty i wypłaty) PODATKI (od nieruchomości i gruntów) REJESTRACJA POJAZDÓW - składanie wniosków PRAWO JAZDY I DOWODY REJESTRACYJNE - składanie wniosków PRAWO JAZDY I DOWODY REJESTRACYJNE- odbiór PRAWO JAZDY I DOWODY REJESTRACYJNE - odbiór MELDUNKI I POŚWIADCZENIA, WYBORY DOWODY OSOBISTE - składanie wniosków DOWODY OSOBISTE - odbiór DOWODY OSOBISTE - odbiór
Opis oznaczeń:

Stanowiska 1-3:
Grupa A: dowody osobiste (odbiór)
Grupa B: dowody osobiste (składanie wniosków)

Stanowisko 4:
Grupa C: meldunki i poświadczenia
Grupa W: wybory

Stanowiska 5-8:
Grupa D: prawa jazdy i dowody rejestracyjne (odbiór)
Grupa E: prawa jazdy (składanie wniosków)
Grupa G: rejestracja pojazdów (składanie wniosków)

Stanowisko 9:
Grupa H: podatki (od nieruchomości i gruntów)

Stanowiska 10-12:
Grupa K: kasy (wpłaty i wypłaty)

Stanowiska 13-16:
Grupa Z: świadczenia rodzinne i alimentacyjne

Stanowiska 17-20:
Grupa I: architektura i geodezja
Grupa L: sprawy lokalowe
Grupa M: dodatki mieszkaniowe
Grupa N: działalność gospodarcza
Grupa P: kancelaria, zamówienia publiczne
Grupa Y: odbiory dokumentów