Spacer trasą 2

Kamienica przy Ząbkowskiej 3
Kamienica przy Ząbkowskiej 3 pochodzi z 1890 r., co można wyczytać z napisu na bocznej ścianie budynku. Do dzisiejszych czasów zachował się tylko balkon. Oprawy okienne rekonstruowano na podstawie fotografii podobnej kamienicy, która do dziś stoi w Kielcach.

Obecnie jest to dom mieszkalny, a na parterze znajdują się sklepy, zegarmistrz i kwiaciarnia, której właścicielka potrafi wyczarować przepiękne kompozycje.