Spacer trasą 3

Narożny budynek na skrzyżowaniu ulic Kawęczyńskiej i Korsaka
Narożny budynek na skrzyżowaniu ulic Kawęczyńskiej i Korsaka to przedwojenna kamienica, w której mieściła się kiedyś Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863r.

Weterani z Floriańskiej często gościli na szkolnych uroczystościach, ubrani w wyróżniające ich na ulicach granatowe stroje. Świadczy o tym wmurowana w fasadę tablica pamiątkowa. W 1944 r. był to strategiczny punkt obserwacyjny dla żołnierzy AK. Dziś to zwykły dom mieszkalny ze sklepikami na parterze.