Spacer trasą 3

Ostatni na Pradze piętrowy drewniany dom mieszkalny
To ostatni na Pradze piętrowy drewniany dom mieszkalny. Stoi przy Kawęczyńskiej 26 i ma ponad sto lat. To pozostałość po dawnej praskiej zabudowie, gdyż na pejzaż architektoniczny Pragi składały się głównie drewniaki. Ozdobne ramy okienne oraz misternie rzeźbione drewniane gzymsy świadczą o kunszcie praskich cieśli. To perełka wśród zabytkowej zabudowy prawej strony Wisły.