Spacer trasą 3

Posesja przy Kawęczyńskiej 39
Posesja przy Kawęczyńskiej 39 była niegdyś własnością rodziny Aleksandra Świętochowskiego, znanego pisarza i publicysty. Od frontu stoi kamienica z początku XX wieku.

Dalej, w głębi podwórza, widać willę Feliksa Świętochowskiego z 1903 r., mocno zniszczony, ale niezwykle cenny dla warszawskiej architektury budynek. Okna osłonięte dyktami i stare, popękane mury pokryte napisami sprawiają, że willa wygląda mrocznie i ponuro.