Spacer trasą 4

Komora wodna
Komora wodna jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków Pragi. Usytuowana tuż przy wjeździe na most pełniła funkcję miejskiego Wydziału Mostowego.

Tutaj pobierano opłaty za przejazd mostem, co zapewniało kontrolę przepływu towarów między Pragą a lewobrzeżną częścią Warszawy. Dzisiaj mieści się w niej Pałac Ślubów. Komorę wodną zbudowano w latach 1824-25 według projektu słynnego włoskiego architekta - Antonio Corazziego