Spacer trasą 4

Pomnik Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
Monumentalny pomnik, górujący nad Wisłą, to pomnik Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Upamiętnia wyzwolenie Pragi w 1944 r. Wielu żołnierzy, którzy próbowali przeprawić się na drugi brzeg, zginęło w wartkim nurcie rzeki. Masywna rzeźba skierowana jest w stronę lewobrzeżnej Warszawy.