Spacer trasą 5

Industrialne budynki przy ulicy Szwedzkiej
Industrialne budynki przy ulicy Szwedzkiej wskazują na przemysłowy charakter tej części Pragi. Na skrzyżowaniu Szwedzkiej ze Strzelecką stoi ogromna fabryka z czerwonej cegły, przywodząca na myśl średniowieczne, mroczne budowle.

Za ciemnymi oknami znajdują się ogromne hale, w których niegdyś robotnicy wyrabiali lampy naftowe, gazowe i elektryczne. Po pierwszej wojnie światowej produkowano tu środki chemiczne, m.in. słynne w tamtych czasach mydło „Biały Jeleń”. Obecnie opuszczone hale zieją pustką, a od zimnych murów odbijają się echa ponad stuletniej historii.