Spacer trasą 5

Dom Pracy dla Chłopców im. Jadwigi i Wacława Mańkowskich
Dom Pracy dla Chłopców im. Jadwigi i Wacława Mańkowskich zbudowany dla ubogich chłopców z rodzin robotniczych.

W budynku, w którym znajdowały się sale szkolne i pracownie chłopcy zdobywali szlify rzemieślnicze, uczyli się języka polskiego i religii. W 1917 r. budynkiem zaopiekowali się księża marianie. Piękna, neogotycka fasada sprawia, że jest to jedna z najbardziej charakterystycznych kamienic przy ulicy Wileńskiej.