Wydziały

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WAG
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 416
tel.: (+48) 22 44 37 920
fax: (+48) 22 44 38 170

Naczelnik
Graszka Krzysztof
tel.: (+48) 22 443 79 20
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkiem Urzędu Dzielnicy, a także z administrowaniem lokalami, w których mieszczą się Wydziały dla Dzielnicy i Delegatury Biur; prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w ewidencji prowadzonej przez Wydział;
  2. zapewnienie zaopatrzenia;
  3. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej;
  4. zapewnienie obsługi technicznej;
  5. zapewnienie obsługi transportowej.