Wydziały

Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WIW
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: 22 44 38 009

Naczelnik
Dariusz Krupa
tel.: 22 44 38 009
Zakres działań:

Do zakresu działaniaWydziału Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy
  i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 2. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych Dzielnicy – rocznych
  i wieloletnich w zakresie działania Wydziału;
 3. współpraca z właściwymi biurami w zakresie planowania i realizacji na terenie Dzielnicy projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich;
 4. opracowywanie dla poszczególnych inwestycji etapów i harmonogramów procesów inwestycyjnych;
 5. pełnienie funkcji inwestora i rozliczanie wydatków inwestycyjnych, w tym przekazywanie wytworzonego majątku;
 6. wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych objętych Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, na obszarze rewitalizacji Dzielnicy;
 7. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją nowych zadań inwestycyjnych z zakresu rewitalizacji określonych w załączniku dzielnicowym
  do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 8. zbieranie niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do sporządzenia raportów okresowych oraz raportu końcowego z realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022;
 9. przegląd polityk sektorowych miasta w aspekcie działań prowadzonych na obszarze rewitalizowanym;
 10. pozyskiwanie informacji o realizowanych i planowanych do realizacji programach i projektach miejskich w obszarach rewitalizowanych;
 11. przygotowywanie projektów aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
  m.st. Warszawy do 2022, w tym udział w konsultacjach społecznych;
 12. monitorowanie rzeczowego i finansowego wykonania zadań z zakresu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022;
 13. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych
  w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;
 14. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych
  w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Inwestycji Kubaturowych,
 • Referat Wsparcia Rewitalizacji.