Wydziały

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WPK
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 427
tel.: 22 44 37 913

Naczelnik
Anna Wrochna
pokój: 426
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. przygotowywanie, realizacja oraz nadzór nad wykonywaniem programów promocji Dzielnicy, a także sporządzanie sprawozdań z wykonania tych programów i przekazywanie ich do Biura Marketingu Miasta;
 2. stała współpraca z Biurem Marketingu Miasta związana ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy w materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki Warszawa;
 3. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem publikacji Dzielnicy w porozumieniu z Samodzielnym Jednoosobowym Stanowiskiem Pracy – Rzecznikiem Prasowym Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ;
 4. realizacja polityki promocyjnej m.st. Warszawy w Dzielnicy,
 5. prowadzenie spraw związanych z ogłoszeniami promocyjnymi,
 6. zakup i prowadzenie ewidencji materiałów i gadżetów promocyjnych,
 7. współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego,
 8. koordynacja działań związanych z realizacją budżetu obywatelskiego w Dzielnicy,
 9. koordynacja działań związanych z prowadzeniem konsultacji z mieszkańcami,
 10. realizacja inicjatyw lokalnych,
 11. wspołpraca z Młodzieżową Radą Dzielnicy, Radą Seniorów Dzielnicy, Forum Rad Rodziców,
 12. przygotowywanie imprez i konkursów promocyjnych.