Wydziały

Rzecznik Prasowy Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 432
tel.: 22 44 37 912

Rzecznik
Marcin Hadaj
tel.: 22 44 37 912
Zakres działań:

Do zakresu działania Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy –  Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ należy reprezentowanie Urzędu Dzielnicy w kontaktach ze środkami masowego przekazu, a w szczególności:

1)       tworzenie przekazu informacyjnego o działaniach Dzielnicy;

2)       prowadzenie spraw związanych z patronatami Burmistrza Dzielnicy;

3)       prowadzenie spraw związanych z komunikacją społeczną;

4)       prowadzenie konta Dzielnicy w portalu społecznościowym Facebook;

5)       aktualizacja i obsługa strony internetowej Dzielnicy oraz kont Dzielnicy w kanałach informacyjnych;

6)       przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami dotyczących powstawania centrów lokalnych w Dzielnicy;

7)       utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu kształtowania wizerunku Dzielnicy.