Wydziały

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WBK
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 333
tel.: (+48) 22 443 81 01
fax: (+48) 22 44 38 172

Główny Księgowy
Joanna Bywalska
tel.: (+48) 22 443 8101
pokój: 333
Zakres działań:

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych (lokale mieszkalne, garaże i inne)

 • pok. 301, 336, 337
 • tel. 22 44 38 121 / 122 / 152

Wymiar podatku od nieruchomości od osób fizycznych (lokale użytkowe - ZGN)

 • pok. 301
 • tel. 22 44 38 108

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych

 • pok. 337
 • tel. 22 44 38 115

Wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

 • pok. 337
 • tel. 22 44 38 116

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami
z tytułu należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

 • pok. 329
 • tel. 22 44 38 134

Windykacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

 • pok. 328
 • tel. 22 44 38 112

Księgowość podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty targowej

 • pok. 328
 • tel. 22 44 38 110

Księgowość i windykacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

 • pok. 337
 • tel. 22 44 38 116

Opłata skarbowa – postępowania i zwroty

 • pok. 330
 • tel. 22 44 38 134

Referat Finansowo- Księgowy

Podatek VAT (fakturowanie, deklaracje)

 • pok. 331
 • tel. 22 44 38 104

Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 • pok. 335
 • tel. 22 44 38 111 / 131

Informacje w sprawie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym

 • pok. 335
 • tel. 22 44 38 111 / 131

Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 • pok. 335
 • tel. 22 44 38 109 / 111 / 131

Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania
z gruntu

 • pok. 335
 • tel. 22 44 38 109 / 111 / 131

Księgowość i windykacja opłat z tytułu za zajęcie pasa drogowego

 • pok. 342
 • tel. 22 44 38 127

Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego
do budżetu m. st. Warszawy

 • pok. 342
 • tel. 22 44 38 126 / 135

Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo- księgowej dzielnicy

 • pok. 342
 • tel. 22 44 38 126 / 135

Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej Jednostki

 • pok. 341
 • tel. 22 44 38 125 / 124 / 123

Zwroty kaucji depozytów

 • pok. 341
 • tel. 22 44 38 124

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

Opracowanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m. st. Warszawy

 • pok. 303 / 304
 • tel. 22 44 38 119 / 105 / 128

Sporządzanie sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy Praga-Północ

 • pok. 303 / 304
 • tel. 22 44 38 119 / 105 / 128

Referat Księgowości Budżetowej

Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Dzielnicy Praga-Północ

 • pok. 327
 • tel. 22 44 38 129

Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie: opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej, opłaty ewidencyjnej, opłaty za udostępnianie danych osobowych, koncesji za sprzedać napojów alkoholowych

 • pok. 327
 • tel. 22 44 38 130

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Wymiar, księgowość i windykacja opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

 • pok. 330
 • tel. 22 44 38 132 / 133

Kasy Urzędu Dzielnicy

 • Sala Wydziału Obsługi Mieszkańców – st. 11 / 12
 • tel. 22 44 38 102 / 103