Wydziały

Zespół Dziedzictwa Kulturowego dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WFE
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 79 56

Naczelnik
Elżbieta Przybylska
tel.: +48 22 443 79 58
pokój: 509
Zakres działań:

Do zakresu działania Zespołu Dziedzictwa Kulturowego dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

  1. zarządzanie, w granicach kompetencji Dzielnicy, ochroną i wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego – materialnego i niematerialnego – w szczególności:

- koordynowanie działań związanych z dokumentacją elementów dziedzictwa materialnego i niematerialnego - identyfikacja zasobu, stworzenie bazy wiedzy o lokalnym dziedzictwie,

- rozpowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Dzielnicy,

2. promocja dziedzictwa kulturowego Dzielnicy,

3. stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie lokalnego rzemiosła, działalności twórczej oraz turystyki.