Wydziały

Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WFE
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 79 56

Naczelnik
Elżbieta Przybylska
tel.: +48 22 443 79 58
pokój: 509
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. realizacja zadań określonych zarządzeniem Nr 677/2007 Prezydenta z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołów do spraw rewitalizacji w dzielnicach m.st. Warszawy;
  2. inicjowanie, koordynacja i monitorowanie działań związanych z pozyskiwaniem przez Urząd Dzielnicy środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów realizowanych na terenie Dzielnicy.