Wydziały

Wydział Informatyki dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WIN
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 15
tel.: (+48) 22 443 81 99, 22 443 81 97, 22 443 81 96, 22 443 81 95, 22 443 81 94
fax: 22 443 81 90

Naczelnik
Daniel Firlej
tel.: (+48) 22 443 81 98
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. zapewnienie obsługi informatycznej Wydziałów dla Dzielnicy oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych Biur mających siedzibę w Urzędzie Dzielnicy;
  2. tworzenie, rozwój i utrzymanie zasobów informatycznych;
  3. wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych przyjętych w Urzędzie, we współpracy z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji;
  4. eksploatacja oraz rozwój sieci i urządzeń teleinformatycznych;
  5. bieżąca obsługa Wydziału pod względem biurowo-administracyjnym;
  6. inicjowanie szkoleń pracowników Urzędu Dzielnicy w zakresie Wydziału.