Wydziały

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WIR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 536
tel.: (+48) 22 443 80 06

Naczelnik
Agnieszka Zawistowska
tel.: +48 22 443 80 05
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Dzielnicy;
  2. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją remontów obiektów, w tym obiektów kubaturowych, realizowanych przez Urząd Dzielnicy;
  3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej;
  4. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o drogach, w odniesieniu do dróg gminnych.