Wydziały

Wydział Kadr dla Dzielnicy
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 429
tel.: (+48) 22 443 79 65
fax: (+48) 22 443 79 69

Naczelnik
Sebastian Kozłowski
tel.: +48 22 443 79 65
pokój: 429
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kadr dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. realizacja spraw kadrowych w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  2. gospodarowanie etatami i funduszami płac w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  3. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
  4. prowadzenie spraw osobowych i ewidencji;
  5. realizacja spraw z zakresu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.