Wydziały

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOM
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: parter
tel.: (+48) 22 44 37 900
fax: (+48) 22 44 38 179

Naczelnik
Cezary Kamiński
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

  1. zapewnienie bezpośredniej obsługi klientów,
  2. obsługiwanie korespondencji wpływającej i wychodzącej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie oraz organizacja i nadzór obiegu korespondencji
    w Urzędzie Dzielnicy;
  3. przygotowywanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz w zakresie działania Wydziału oraz opracowywanie propozycji doskonalenia zasad i procedur obsługi mieszkańców oraz ich wdrażanie;
  4. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Dzielnicy jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
  5. koordynowanie działań związanych z obsługą Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń (ETO) Urzędu.

W skład Wydziału wchodzą:

  • Referat Obsługi Bezpośredniej,
  • Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy.