Wydziały

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOM
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: parter
tel.: (+48) 22 44 37 900
fax: (+48) 22 44 38 179

Naczelnik
Cezary Kamiński
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji, udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów;
  2. zbieranie informacji na temat stanu spraw kierowanych za pośrednictwem Wydziału do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy, a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie przestrzegania terminów i procedur;
  3. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie.