Wydziały

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 223, 224
tel.: tel.: (+48) 22 44 37 915, 22 44 37 917, 22 44 37 918, 22 44 37 919
fax: (+48) 22 44 38 180

p.o. Naczelnika
Jacek Cieślak
tel.: (+48) 22 443 79 16
pokój: 225
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy należy w szczególności:

  1. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady, Komisji Rady i Przewodniczącego Rady Dzielnicy;
  2. prowadzenie spraw radnych Dzielnicy wynikających z pełnienia mandatu;
  3. administrowanie budżetem Dzielnicy pod kątem organizowania pracy radnych.

Przydatne linki:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Praga_Polnoc/default.htm
  2. Witryna Rady m.st. Warszawy: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/dzielnice/praga_polnoc/Strony/default.aspx