Wydziały

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 223, 224
tel.: tel.: (+48) 22 44 37 915, 22 44 37 917, 22 44 37 918, 22 44 37 919
fax: (+48) 22 44 38 180

p.o. Naczelnika
Jacek Cieślak
tel.: (+48) 22 443 79 16
pokój: 225
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Praga-Północ należy
w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjno-techniczną Rady Dzielnicy,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą organizacyjno-techniczną komisji Rady Dzielnicy,
 3. udzielanie pomocy radnym w sprawowaniu mandatu;
 4. prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej Przewodniczącego Rady Dzielnicy i wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy;
 5. realizowanie czynności zleconych przez Przewodniczącego Rady związanyc z oświadczeniami majątkowymi radnych Dzielnicy;
 6. prowadzenie rejestrów interpelacji, wniosków i zapytań radnych Dzielnicy;
 7. sporządzanie harmonogramu dyżurów radnych Dzielnicy i jego aktualizacja;
 8. wprowadzanie, aktualizacja i zatwierdzanie w Biuletynie Informacji Publicznej
  m.st. Warszawy informacji w zakresie działania Rady Dzielnicy.

Przydatne linki:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Praga_Polnoc/default.htm
 2. Witryna Rady m.st. Warszawy: http://www.radawarszawy.um.warszawa.pl/dzielnice/praga_polnoc/Strony/default.aspx