Wydziały

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOD
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 79 03, 22 443 79 09
fax: (+48) 22 443 79 04

p.o. Naczelnika
Aneta Bezpalko
tel.: (+48) 22 443 79 11
pokój: 432
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
 2. obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna spotkań, narad z udziałem Zarządu Dzielnicy;
 3. obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy;
 4. przekazywanie uchwał organów Dzielnicy według właściwości;
 5. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;
 6. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy;
 7. przekazywanie zgodnie z kompetencjami pism, interwencji, interpelacji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
 8. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej;
 9. prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu w uzgodnieniu i na zasadach określonych przez Biuro Organizacji Urzędu;
 10. prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;
 11. prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Organizacji Urzędu,
 • Referat Obsługi Zarządu Dzielnicy.