Wydziały

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WOD
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 79 03, 22 443 79 09
fax: (+48) 22 443 79 04

p.o. Naczelnika
Aneta Bezpalko
tel.: (+48) 22 443 79 11
pokój: 432
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. obsługa techniczna i organizacyjna spotkań, narad z udziałem Naczelników Wydziałów dla Dzielnicy i Członków Zarządu Dzielnicy;
  2. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
  3. obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy;
  4. przygotowywanie i udział w spotkaniach Zarządu Dzielnicy z mieszkańcami;
  5. przekazywanie uchwał organów Dzielnicy według właściwości;
  6. wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów, w zakresie uzgodnionym z zastępcą Urzędnika Wyborczego;
  7. prowadzenie rejestrów uchwał Zarządu, skarg i wniosków;
  8. przekazywanie zgodnie z kompetencjami pism, interwencji, interpelacji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej;
  9. wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.