Wydziały

Wydział Prawny dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WPR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 402
tel.: (+48) 22 443 80 20

Naczelnik
Ewa Klimkiewicz
tel.: (+48) 22 443 80 19
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Praga-Północ należy
z wyłączeniem spraw, które na podstawie Regulaminu Urzędu m.st. Warszawy należą
do właściwości Biura Prawnego – obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i delegatur oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a także prowadzenie innych spraw przekazanych Regulaminem Urzędu m.st. Warszawy.

W skład Wydziału wchodzą:

  • Wieloosobowe Stanowisko Radców Prawnych, 
  • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.