Wydziały

Wydział Prawny dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WPR
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 402
tel.: (+48) 22 443 80 20

Naczelnik
Ewa Klimkiewicz
tel.: (+48) 22 443 80 19
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy należy obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów Dzielnic oraz delegatur biur.