Wydziały

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WZL
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 308
tel.: (+48) 22 44 37 986
fax: (+48) 22 44 38 187

Naczelnik
Dorota Michalicka
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Praga-Północ należy w szczególności:

 1. realizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie gospodarki lokalowej;
 2. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym najmu socjalnego lokali i zamiennych położonych na obszarze Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń;
 3. prowadzenie spraw związanych z regulacją tytułów prawnych do lokali mieszkalnych;
 4. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali w trybie najmu socjalnego, w ramach realizacji wyroków sądu orzekających eksmisję z prawem do zawarcia umowy w trybie najmu socjalnego lokalu;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydzieleniem pomieszczeń tymczasowych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy;
 6. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego;
 7. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;
 8. przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji,    sprawozdań i analiz dotyczących działalności Wydziału;
 9. współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań.

 

Przy pomocy Wydziału sprawowany jest nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w zakresie zadań przekazanych do kompetencji Dzielnicy.

 

W skład Wydziału wchodzą:

 • Referat Lokali Mieszkalnych,
 • Referat Spraw Własnościowych,
 • Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej.