Wydziały

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
symbol: UD-VII-WZL
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa
pok.: 308
tel.: (+48) 22 44 37 986
fax: (+48) 22 44 38 187

Naczelnik
Dorota Michalicka
Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy należy w szczególności:

  1. opracowywanie i prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych społeczności Dzielnicy;
  2. prowadzenie postępowań, wydawanie decyzji i ustalanie dodatków mieszkaniowych; 
  3. nadzór właścicielski nad prawidłową gospodarką budynkami, lokalami komunalnymi i nieruchomościami wspólnymi oraz ocena jakości zarządzania;
  4. współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ oraz innymi jednostkami w zakresie wykonywanych zadań;
  5. wykonywanie innych zadań w zakresie polityki lokalowej zleconych przez Zarząd Dzielnicy.