Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-10-27
Termin składania ofert: 2020-11-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie w ramach zadania p.n.: Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Data ogłoszenia: 2020-10-01
Termin składania ofert: 2020-10-16 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana