Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Remont ulicy Korsaka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, w ramach zadania pn."Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia".
Data ogłoszenia: 2020-04-24
Termin składania ofert: 2020-05-12 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana