Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13
Data ogłoszenia: 2019-08-08
Termin składania ofert: 2019-08-19 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Usługi
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga-Północ
Data ogłoszenia: 2019-05-31
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Dostawy
Remont podłóg wraz z cokołami na korytarzu w części środkowej oraz w salach 22,27 i 29 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 5 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-05-22
Termin składania ofert: 2019-06-06 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont podłogi wraz z cokołami na korytarzach parteru, I i II piętra oraz malowanie lamperii w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 w Warszawie.
Data ogłoszenia: 2019-05-13
Termin składania ofert: 2019-05-28 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana