Zamówienia o wartości powyżej 30 000 €

rodzaj:
status:
Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.
Data ogłoszenia: 2020-11-19
Termin składania ofert: 2020-11-27 11:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: DOSTAWA
„Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu” w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
Data ogłoszenia: 2020-11-16
Termin składania ofert: 2020-11-24 11:00
Tryb: Licytacja elektroniczna
Rodzaj: Robota budowlana
Wykonanie remontów i utrzymania ulic gminnych w Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie
Data ogłoszenia: 2020-10-27
Termin składania ofert: 2020-11-16 11:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont obiektu przy ul. Szanajcy 17/19 w Warszawie w ramach zadania p.n.: Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Data ogłoszenia: 2020-10-01
Termin składania ofert: 2020-10-16 10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Robota Budowlana