Delegatury

Dział Rejestracji Pojazdów i Wydawania Uprawnień
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Kierownik
Arkadiusz Kamiński
tel.: (+48) 22 443 80 52
pokój: 230