Delegatury

Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych tel.:(+48) 22 443 80 66
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa

Kierownik
Elżbieta Bauer
tel.: (+48) 22 443 80 58
pokój: 230