Budżet obywatelski

3 grudnia rozpoczęła się VII edycja budżetu obywatelskiego. Projekty można składac do 21 stycznia 2020 roku, a realizowane będą w roku 2021.

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Zasada ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie polega na:

  • bezpłatnym korzystaniu z projektu,
  • minimalnej dostępności przez co najmniej 25 godzin tygodniowo,
  • wskazanych zasadach rekrutacji, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców.

Projekty:

  • muszą być możliwe do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego,
  • muszą mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy,
  • muszą być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Kwoty przeznaczone na budżet obywatelski:

Kwota przeznaczona na poziom ogólnomiejski: 24 933 409,00 zł

Kwota przeznaczona na poziom dzielnicowy na Pradze-Północ: 2 160 895,00 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie ogólnomiejskim: 4 986 681,80 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie dzielnicowym na Pradze-Północ: 432 179,00 zł

 

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego: Pani Joanna Gilewska, e-mail: jgilewska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 913.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego