Budżet obywatelski

20 maja rozpoczyna się VI edycja budżetu obywatelskiego. Podczas tej edycji Warszawa podzielona będzie na 18 dzielnic, ale dzielnice już nie będą dzielone na mniejsze obszary. Doszedł za to poziom ogólnomiejski, co oznacza, że będzie można składac projekty, które mieszczą się w zakresie działania biur i wykraczają swoim zasięgiem poza jedną dzielnicę. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Zasada ogólnodostępności obowiązująca w całej Warszawie polega na:

  • bezpłatnym korzystaniu z projektu,
  • minimalnej dostępności przez co najmniej 25 godzin tygodniowo,
  • wskazanych zasadach rekrutacji, gdy projekt skierowany jest do ograniczonej grupy odbiorców.

Projekty:

  • muszą być możliwe do realizacji w trakcie 1 roku budżetowego,
  • muszą mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy,
  • muszą być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Kwoty przeznaczone na budżet obywatelski:

Kwota przeznaczona na poziom ogólnomiejski: 24 933 409,00 zł

Kwota przeznaczona na poziom dzielnicowy na Pradze-Północ: 2 160 895,00 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie ogólnomiejskim: 4 986 681,80 zł

Limit kwotowy na projekt na poziomie dzielnicowym na Pradze-Północ: 432 179,00 zł

 

Prezentacja ze spotkania otwarcia

Koordynator ds. budżetu obywatelskiego: Pani Joanna Gilewska, e-mail: jgilewska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 913.

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego