Budżet partycypacyjny

Trwa nabór do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy!

 

Jesteś działaczem organizacji pozarządowej albo mieszkańcem Pragi-Północ. Chcesz mieć wpływ na kształt budżetu partycypacyjnego w naszej dzielnicy? Zgłoś się do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego dzielnicy Praga-Północ.

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszają projekty, dyskutują nad nimi, a potem oddają na nie swój głos. Zespół ten będzie miał za zadaniewypracowywanie zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy na rok 2019 oraz będzie monitorował i wspierał wdrożenie tego procesu w dzielnicy.

W skład zespołu wejdzie:

6 mieszkańców,

5 przedstawicieli organizacji pozarządowych,

radni dzielnicowi (po 1 z każdego klubu),

do 5 przedstawicieli jednostek niższego rzędu np. rad osiedli

4-5 urzędników wskazanych przez burmistrza

1 przedstawiciel radnych niezrzeszonych działających w Radzie Dzielnicy

1 przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy, jeśli jest powołana

1 przedstawiciel dzielnicowej rady seniorów, jeśli jest powołana

 

Prace zespołu potrwają najpóźniej do połowy września 2018 roku. Będzie to co najmniej 14 spotkań.

 

Aby zgłosić się do Zespołu należy przyjść na spotkanie:

Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:

19 października o godz. 17:30 miejsce: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Sala Konferencyjna.

Mieszkańcy:

19 października o godz. 18:30 miejsce: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Sala Konferencyjna.

 

UWAGA!

Członkowie zespołu nie będą mogli składać projektów w tej dzielnicy, w której wchodzą w skład Zespołu. Złamanie tego przepisu będzie skutkowało usunięciem członka z Zespołu.

 

SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Jeżeli zgłosi się więcej niż 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybiorą one spośród siebie 5 przedstawicieli.

UWAGA: jedna organizacja może być reprezentowana przez jednego przedstawiciela, który nie jest radnym. Na spotkanie należy przynieść zaświadczenie potwierdzające fakt wydelegowania przedstawiciela z ramienia danej organizacji pozarządowej.

Aby wziąć udział w pracach zespołu z ramienia organizacji pozarządowej, należy podpisać oświadczenie o reprezentowaniu tej organizacji – wzór TUTAJNa spotkanie rekrutacyjne przynieś również zaświadczenie podpisane przez przedstawicieli organizacji o tym, że wyznaczają Cię na swojego reprezentanta - wzór TUTAJ.

 

SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW

 

Spośród zgłoszonych mieszkańców na otwartym spotkaniu wylosowanych zostanie 6 osób.

Jeśli zgłosi się 6 mieszkańców albo mniej niż 6, wszystkie osoby wchodzą w skład Zespołu. Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie radnymi lub osobami związanymi z organizacjami pozarządowymi wylosowanymi na spotkaniu dla organizacji pozarządowych.

Oświadczenie mieszkańca ubiegającego się o miejsce w Zespole ds. budżetu partycypacyjnego

Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl