Składanie projektów

 

Składanie projektów trwa do 21 stycznia 2020 r.

 

Można zgłaszać zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy doświetlenie przejścia dla pieszych, ale też zadania tzw. miękkie, czyli np. wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura, dzielnice czy jednostki miejskie(np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego).

Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, zieleń miejską.

 

W jaki sposób można składać projekty?

1. internetowo na stronie internetowej: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt

2. papierowo w Urzędzie Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15

3. projekt można przesłać pocztą:

- na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w przypadku projektów dzielnicowych, 

- na adres Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa) w przypadku projektów ogólnomiejskich. 

 

Trzeba dołączyć listę poparcia.
Lista powinna zawierać podpisy:

  • 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt dzielnicowy
  • 40 mieszkańców Warszawy, w przypadku projektów ogólnomiejskich

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA POPARCIA

ZGODA AUTORA NA WYKORZYSTANIE UTWORU

Przykładowy kosztorys:

 

Osoby do kontaktu w wydziałach:

- Wydział Ochrony Środowiska – Liliana Koziarska, lkoziarska@um.warszawa.pl, 22 443 79 72

- Wydział Infrastruktury i Remontów – Agnieszka Zawistowska, a.zawistowska@um.warszawa.pl. tel. 22 443 80 05

- Wydział Architektury i Budownictwa – Michał Motyczyński, mmotyczynski@um.warszawa.pl , 22 443 79 34

- Wydział Oświaty i Wychowania – Agnieszka Suszyńska, asuszynska@um.warszawa.pl , 22 443 79 79

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Markiewicz, anna.markiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 81 57

- Wydział Sportu i Rekreacji – Marcin Adamkiewicz, madamkiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 80 43

- Wydział Kultury – Kamila Janus, kjanus@um.warszawa.pl , tel. 22 443 81 38, Katarzyna Łasek, klasek@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 960

- Zespół Dziedzictwa Kulturowego– Elżbieta Przybylska, eprzybylska@um.warszawa.pl , 22 443 79 58

- Zarząd Praskich Terenów Publicznych – Małgorzata Karczmarek, m.karczmarek@um.warszawa.pl, tel. 222774611

- Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - Jan Szczepłek, j.szczeplek@dosir.waw.pl, tel. 22 511 20 00

- Biblioteka Publiczna - Aneta Jurkowska, aneta.jurkowska@bppn.waw.pl, 22 818 60 13

- Ogród Jordanowski - Elżbieta Sobiecka, esobiecka@edu.um.warszawa.pl, 22 619 89 93