Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Praga-Północ

                 

Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w DzielnicyPraga – Północ miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok został powołany Uchwałą Nr  7989/2017  Zarządu Dzielnicy Praga – Północ Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27.10.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy na rok 2019, ze zmianami.

W skład Zespołu weszło:

  • 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych w drodze głosowania
  • 6 przedstawicieli mieszkańców dzielnicy
  • 5 pracowników urzędu dzielnicy wskazanych przez burmistrza dzielnicy
  • 4 radnych
  • przedstawiciel Dzielnicowej Rady Seniorów
  • przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy

LISTA OSÓB POWOŁANYCH DO UDZIAŁU W ZESPOLE  DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
NA 2019 ROK

Lp

Imię i Nazwisko

Organizacja

1

Judyta Łuczyńska

Przedstawiciel mieszkańców

2

Sylwia Jakubowska

Przedstawiciel mieszkańców

3

Jakub Kocjan

Przedstawiciel mieszkańców

4

Michał Stasiak

Przedstawiciel mieszkańców

5

Włodzimierz Łabuś

Przedstawiciel mieszkańców

6

Radosław Kowalczuk

Przedstawiciel mieszkańców

7

Krzysztof Michalski

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

8

Michał Harasimowicz

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

9

Tamara Owczarska

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

10

Ella Laskowska

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

11

Katarzyna Adamska-Dutkiewicz

Przedstawiciel organizacji pozarządowej

12

Aleksandra Tarka

Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy

13

Jacek Puchalski

Przedstawiciel Rady Kolonii „Ząbkowska”

14

Małgorzata Markowska

Przedstawiciel radnych

15

Marcin Dąbrowski

Przedstawiciel radnych

16

Robert Kazanecki

Przedstawiciel radnych

17

Ireneusz Tondera

Przedstawiciel radnych

18

Piotr Banaszkiewicz

Pracownik Urzędu Dzielnicy

19

Andrzej Haluch

Pracownik Urzędu Dzielnicy

20

Andrzej Bitner

Pracownik Urzędu Dzielnicy

21

Dominika Goraj

Pracownik Urzędu Dzielnicy

22

Paweł Sochacki

Pracownik Urzędu Dzielnicy

23

Waldemar Jeziorski

Przedstawiciel Rady Seniorów

Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Krzysztof Michalski, Zastępcą Przewodniczącego została Pani Aleksandra Tarka, a Sekretarzem Zespołu jest pani Dominika Goraj.

 

ZADANIA ZESPOŁU:

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań określonych w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na dany rok;

  2. monitorowanie oraz wspieranie przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy;

  3. promowanie działań podejmowanych w ramach przeprowadzania budżetu partycypacyjnego.