Poziomy projektów

W VII edycji budżetu obywatelskiego projekty można składać na dwóch poziomach: dzielnicowym i ogólnomiejskim.

Poziom dzielnicowy:

Pomysły dzielnicowe to takie, które obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy).

 

Poziom ogólnomiejski:

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

•obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub

•obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.