Lokalizacja projektów

W VII edycji budżetu obywatelskiego projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania, czyli m.in.:

  • prawo rzeczowe (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste),
  • trwały zarząd,
  • ograniczone prawo rzeczowe (np. służebność),
  • stosunek zobowiązaniowy (np. najem, dzierżawa, użyczenie).

 

Gdzie można sprawdzić własność gruntu?

1. na stronie internetowej www.mapa.um.warszawa.pl,

2. w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy, tel. 22 443 79 48, 

3. w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ, tel. 22 205 41 00.