Komunikaty

4 marca 2019
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ

W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nr 4/2019 nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ przeznaczonych do wydzierżawienia

Pliki do pobrania: