Wybory parlamentarne 2015

Geografia wyborcza, tzw. ulicówka
20 października 2015

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dniaz dnia 25 września 2015 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Pliki do pobrania: