Sport

Jak spędzić czas aktywnie? Informacje dla pasjonatów sportu zawodowego i amatorskiego o działalności ośrodków sportowych, kalendarium cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych oraz wydarzeń, zawodów i olimpiad sportowych.

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, proponuje stowarzyszeniom kultury fizycznej działającym na terenie Dzielnicy Praga-Północ zamieszczenie (nieodpłatnie) swojej wizytówki na nowo utworzonej stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 443 80 41, 22 443 80 43, 22 443 80 45, 22 443 81 39,                   22 443 80 44.