Kalejdoskop Kultury

 

 

Kalejdoskop kultury


– zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi

 

 

 

Kompleksowy projekt zrealizowany przez Miasto Stołeczne Warszawę w partnerstwie

z Muzeum Warszawy, Fundacją Hereditas oraz Domem Kultury „Praga”,

którego działania objęły zarówno modernizację infrastruktury,

jak i przedsięwzięcia pozwalające w sposób interaktywny poznać historię i dziedzictwo Dzielnicy.

 

W ramach części inwestycyjnej projektu przeprowadzono modernizację Placu Hallera (w tym: remont nawierzchni, fontanny oraz oświetlenia) oraz dostosowano budynek Domu Kultury „Praga” do potrzeb osób niepełnosprawnych (instalacja automatycznych drzwi wewnętrznych). Wyremontowany Plac Hallera ponownie stał się atrakcyjnym punktem spotkań, miejscem ożywionej działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,o czym przypomniała wystawa „Nasze osiedle – Praga II w kalejdoskopie wspomnień”.

Dzięki realizacji projektu „Kalejdoskop kultury” powstał także cykl wirtualnych spacerów po Pradze-Północ jako innowacyjna forma zachęty do odwiedzania Starej Pragi. Spacery, a zwłaszcza wycieczka Trzeci wymiar Pragiwykorzystująca najnowocześniejszą technikę fotografii trójwymiarowej to nowatorski produkt, dotąd nieobecny w ofercie miasta. Dzięki możliwościom technologii 3D uzyskano iluzję poruszania się w przestrzeni na miarę XXI wieku. Zwiedzający mogą zobaczyć Pragę z lotu ptaka i zagłębić się w jej zaułki podziwiając detale architektoniczne świadczące o dawnej świetności Dzielnicy.

Każdy ze spacerów udostępnionych na stronie www Urzędu Dzielnicy Praga-Północ rozwija odrębny wątek tematyczny i może być odtwarzany na urządzeniach mobilnych (smartfonach lub tabletach). Wirtualny spacer Praga postindustrialna to wędrówka śladami fundamentów praskiej tożsamości – szlakiem fabryk i zakładów przemysłowych, z których część dzięki adaptacji i dostosowaniu do nowych funkcji stanowi ważny element rewitalizacji Pragi. W niepowtarzalny klimat Starej Pragi wprowadza też spacer Kamienice z duszą prezentujący najpiękniejsze zabytkowe budynki mieszkalne Pragi-Północ. Jej tradycje wielokulturowe prezentuje z kolei wycieczka Praga trzech kultur udowadniając, że to jedyne miejsce w Warszawie, w którym tak intensywnie krzyżują się kultury i religie. Odrębny spacer został poświęcony Praskim Judaicom – śladom obecności na warszawskim prawym brzegu społeczności żydowskiej, która miała nieoceniony wpływ na rozwój tej części miasta.

Realizacja projektu tworzy nową ofertę programową zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i turystów z kraju oraz zagranicy. Wszystkie zaproponowane wirtualne ścieżki prowadzą nas do przedwojennej stolicy, której miniatura zachowała się na Pradze – z niepowtarzalnym klimatem i duszą ukrytą w historycznych murach.

Aktualne ogłoszenia:

Wynik analizy ofert
Wynik analizy ofert
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert