Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Pragi-Północ powstała 27 kwietnia 2009 r. Inicjatorami powstania były organizacje pozarządowe działające na terenie dzielnicy w tym: Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców MICHAŁÓW, Związek Stowarzyszeń Praskich).

Obecnie w skład wchodzi 42 organizacje, które złożyły dobrowolną deklarację członkowską. Zakres działań komisji, jej kompetencje oraz zasady współpracy z Urzędem zapisane są w przyjmowanym co roku przez Radę m. st. Warszawy dokumencie: Program współpracy m. st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DKDS co roku powołuje Prezydium, na 2016 rok w jego skład wchodzą:

 • Przewodniczący - Pan Krzysztof Michalski (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów)
 • Pani Olga Wieczorek-Trzeciak (Fundacja Q Zmianom)
 • Pani Marzanna Pogłud-Kisielewska (Miasto Jest Nasze Praga - Północ)

 • Pani Maria Dąbrowska-Majewska (Fundacja  Zmiana)

 • Pani Ella Laskowska (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami)

 • Pan Piotr Stryczyński (Towarzystwo Przyjaciół Pragi)

 • Pani Marta Herman (Fundacja Mam Balans)

Przedstawicielem Urzędu Dzielnicy wchodzącym w skład DKDS jest:

 • Barbara Domańska, tel.: 22 4437914

Lista organizacji pozarządowych wchodzących w skład DKDS:

 1. Stowarzyszenie Ulicy Szerokiej; e-mail: krzysztof@szeroka.org
 2. Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałów; e-mail: stowarzyszenie.michalow@gmail.com
 3. Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”; e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
 4. Polski Czerwony Krzyż Oddział Praga; e-mail: zrpckpraga@neostrada.pl
 5. Związek Stowarzyszeń Praskich; e-mail: atd@zwiazekpraski.pl
 6. Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”; e-mail: magdalena@mierzwysoko.org.pl
 7. Stowarzyszenie Teatralne Remus; e-mail: teatrremus@wp.pl
 8. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN; e-mail: bbereda@vp.pl
 9. Stowarzyszenie Nowa Praga; e-mail: stowarzyszenie@nowapraga.org
 10. Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki; e-mail: doradca@balet.com.pl
 11. Fundacja Arte; e-mail: fundacja@fundacja-arte.pl
 12. Stowarzyszenie Edukacja i Nauka; e-mail: stowarzyszenie@stowarzyszenie.edu.pl
 13. Fundacja Hereditas; e-mail: fundacja@fundacja-hereditas.pl
 14. Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; e-mail: maria.pokoj@gmail.com
 15. Stowarzyszenie „Monopol Warszawski”; e-mail: jow@onet.pl
 16. Stowarzyszenie Kupców Warszawskich Bazaru Różyckiego; e-mail: skwbr@wp.pl
 17. Muzeum Warszawskiej Pragi; e-mail: muzeum.pragi@mhw.pl
 18. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA”; e-mail: biuro@spoza.org.pl
 19. Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV i AIDS „Pozytywni w Tęczy”; e-mail: biuro@pozytywniwteczy.pl
 20. Fundacja Zmiana; e-mail: zmiana.md@gmail.com
 21. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom; e-mail: olga.w.trzeciak@gmail.com
 22. Stowarzyszenie Profilaktyki Problemowej PROFIPRO; e-mail: profipro@tre.pl
 23. Stowarzyszenie dla Rodzin; e-mail: sylwiakielbowicz@o2.pl
 24. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; e-mail: pkecik@frso.pl
 25. Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Północ; e-mail: ernestokobylinski@o2.pl
 26. Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka; e-mail: m.winiarek@stop-klatka.org.pl
 27. Fundacja Cultour; e-mail: kontakt@fundacjacultour.org
 28. Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Warszawie
 29. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze; e-mail: sliwiczanka@gmail.com
 30. Komitet Obrony Lokatorów; e-mail: obronalokatorow@gmail.com
 31. Nowa Praga; e-mail: aplo2@wp.pl
 32. Towarzystwo Przyjaciół Pragi   tppragi@gmail.com
 33. Stowarzyszenie "Kolekcjonerzy czasu"  kolekcjonerzy.czasu@op.pl
 34. Miasto jest Nasze  kontakt@miastojestnasze.org
 35. Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellonka”  rafalczerwinski@uksjagiellonka.com
 36. Klub Sportowy Shmoolky  tomasz.wakulski@shmoolky.com
 37. „Pomoc Potrzebującym” domopieki2@poczta.onet.pl
 38. Fundacja Dzieci Na Fali dziecinafali@wp.pl
 39. Polska Fundacja Sportu i Kultury sekretariat@sportikultura.org
 40. Kościół Armia Zbawienia RP  Tetyana.ouerghi@armia-zbawienia.pl
 41. Fundacja Mam Balans  marta@mambalans.pl
 42. Towarzystwo Resocjalizacyjne

Protokoły z odbytych posiedzeń i inne dokumenty mogą Państwo znaleźć na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicy-praga-polnoc

Gorąco zapraszamy także inne organizacje, które działają na terenie dzielnicy do przybycia na posiedzenia DKDS i wspierania lokalnych organizacji w podjętych działaniach na rzecz Pragi!

Informacje o najbliższych posiedzeniach są umieszczane na stronie głównej Urzędu Dzielnicy oraz na stronie organizacji pozarządowych m.st. Warszawy: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dzielnicowa-komisja-dialogu-spolecznego-w-dzielnicy-praga-polnoc