Świadczenia osobiste

Świadczenia osobiste(obywatele polscy, stale zameldowani w kraju,
od 16 do 60 roku życia) w czasie pokoju polegają na wykonywaniu prac doraźnych
na rzecz przygotowania obrony państwa; zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków (może dot. wykorzystania narzędzi prostych, w stosunku do kurierów – wykorzystanie posiadanych środków transportowych.

 

Zakres wykorzystania:

  • ćwiczenia wojskowe,
  • ćwiczenia wojskowe w jednostkach przewidzianych do militaryzacji,
  • ćwiczenia w obronie cywilnej w zakresie powszechnej samoobrony,
  • dostarczenie i obsługa przedmiotów świadczeń rzeczowych.

Czas trwania:

  • jednorazowo do dwunastu godzin,
  • w odniesieniu do kurierów oraz osób dostarczających/obsługujących przedmioty świadczeń rzeczowych czterdzieści osiem godzin; z zastrzeżeniem, że nie częściej niż  do trzech razy w roku.

Świadczenia osobiste(obywatele polscy, stale zameldowani w kraju, od 16 do 60 roku życia) w czasie wojny polegają na wykonywaniu prac doraźnych na rzecz Sił Zbrojnych, obrony cywilnej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa.

Czas trwania:

  • świadczenie nie może przekroczyć jednorazowo siedmiu dni.