Informacje o kandydatach

Nauczyciel roku

Małgorzata Cydejko

Od 30 lat uczy geografii w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV. Wyniki osiągane przez jej uczniów należą do najwyższych w Polsce. Przygotowywani przez nią uczniowie zdobywali w ciągu ostatnich lat najwyższe laury na międzynarodowych i krajowych zawodach geograficznych. Za swoje osiągniecia została odznaczona odznaką imienia Profesor Anny Dylikowej.

Małgorzata Wrzesińska

Nauczycielka w Zespole Szkół nr 14 (Technikum Geodezyjne). Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone wysokimi wynikami  egzaminu zawodowego z geologii. Dużą uwagę poświęca uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Nawiązała współpracę z wieloma uczelniami w Polsce. Dzięki jej staraniom wielu uczniów zdobyło indeksy uprawniające do podjęcia studiów z pominięciem rekrutacji. Pomaga także uczniom w znalezieniu pracy, utrzymując kontakty z wieloma firmami z branży geologicznej.

Małgorzata Laszecka

Nauczycielka w Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Jest twórcą ogólnopolskiego Rajdu Rotmistrza Pileckiego, a także inicjatorem i organizatorem Warszawskiego Konkursu Recytatorskiego „O wieczne pióro odkrywcy poezji”. Stworzyła również grupę teatralną „Manufaktura myśli”, która odnosi liczne sukcesy; miedzy innymi wygrała Praskie Teatralia. Pani Małgorzata Laszecka angażuje się także w działalność charytatywną. Aktywnie współpracuje z przedstawicielami Katedry Praskiej.

Małgorzata Hoffman

Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 258 im. Jakuba Jasińskiego. Pani Małgorzata Hoffman jest nauczycielką z wieloletnim stażem pracy. Osiąga bardzo dobre rezultaty w pracy z dziećmi. Jej wychowankowie byli laureatami warszawskich i ogólnopolskich konkursów. Przygotowuje uroczystości szkolne, nie stroni od nowych wyzwań. Prowadzi zajęcia koleżeńskie dzieląc się swym doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Katarzyna Wojciechowska

Nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego. Uczy angielskiego w klasach I-III. Angażuje się w organizację imprez i uroczystości szkolnych, przygotowuje dzieci do udziału w apelach i występach okolicznościowych w języku angielskim. W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziła koło języka angielskiego.  Jest również autorem podręcznika „ Paczka Puszatka” i kilku szkoleń dla Ośrodka Rozwoju Nauczycieli. Koordynowała eksperyment pedagogiczny „Zintegrowane nauczanie językowo– przedmiotowe w klasach I-III” z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyróżniający się uczeń szkoły podstawowej

Marta Żabowska

Uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi. Jest uczennicą ze średnią 5,82 i wzorowym zachowaniem. Niezwykle koleżeńska i chętna do pomocy. Uczestniczy w akcjach charytatywnych. Czynnie i z dużym zaangażowaniem tworzyła wraz z zespołem paczki świąteczne dla kombatantów ze wschodu.

Julia Telinga

Uczennica Szkoły Podstawowej imienia Stefana Batorego. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce - średnia 5,64 i wzorowe zachowanie. Aktywnie działa w samorządzie uczniowskim. Brała udział w wielu konkursach i zawodach sportowych. Otrzymała wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Syrenka”. Zajęła 3 miejsce w dzielnicowych mistrzostwach w pływaniu, a także zdobyła nagrodę specjalną w „ Międzyszkolnym Turnieju Scratcha”.

Jakub Sosnowski

Uczęszcza do 4 klasy (o profilu sportowym) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30. Wzorowy uczeń, ze średnią 5,64. Mimo młodego wieku jest bardzo ambitny i pracowity. Multitalent - odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. Brał udział w  konkursach dzielnicowych, regionalnych i ogólnopolskich, odnosząc w nich zawsze znaczne sukcesy. Został miedzy innymi laureatem konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, zajął I miejsce w Konkursie matematycznym MIKS.

Szymon Lewicki

Uczęszcza do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30. Samodzielnie rozwija swoja wiedzę i ma liczne zainteresowania. Cechuje go logiczne myślenie i spostrzegawczość. Jest przewodniczącym klasy. Jego wiedza wykracza poza podstawę programową. Co roku otrzymuje tytuł „Najgrzeczniejszego ucznia”. Bierze udział w licznych konkursach, w których osiąga wysokie wyniki.

Aleksander Grzybowski

Uczeń 3 klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30. Interesuje się robotyką i programowaniem. Tworzy projekty oparte o Raspberry Pi oraz samodzielnie programuje w językach wysokiego poziomu. Był finalistą dzielnicowej olimpiady matematycznej. Mimo wielu przeciwności losu (przeszedł dwie operacje) i ciężkiej choroby konsekwentnie dąży do celu. W opinii wielu osób zadania, które podejmuje znacznie wykraczaj ponad przeciętność.

Wyróżniający się uczeń gimnazjum

Szymon Zelkowski

Uczeń Gimnazjum nr 30 im. Gen. Kazimierza Pułaskiego. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Ukończył szkołę ze średnią 5.61 i wynikiem z egzaminu gimnazjalnego 86%. Czynnie brał udział w życiu szkoły, śpiewał w szkolnym chórze, reprezentował szkołę w wielu konkursach zewnętrznych. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. W ostatnim roku szkolnym został Mistrzem Matematyki na poziomie klas III. Z dużymi sukcesami brał także udział w zawodach sportowych. Uwieńczeniem jego pracy było otrzymanie najwyższej nagrody szkolnej – Nagrody Patrona.

Ajszat Wachajewa

Uczęszcza do Gimnazjum nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Jest bardzo dobrą uczennicą ze średnią ocen powyżej 5. Otrzymała tytuł „Prymusa szkoły”. Aktywnie uczestniczy w życiu gimnazjum, wykazuje duże uzdolnia organizacyjne. Wraz z całym samorządem systematycznie uczestniczy w przygotowywaniu uroczystości szklonych. Bierze udział w rożnych konkursach, odnosząc znaczne sukcesy.

Olga Uczyńska

Uczennica klasy II gimnazjum w Zespole Szkół nr 112. W bieżącym roku została nagrodzona dwukrotnie w konkursach recytatorskich. Jest zaangażowana społecznie, bierze czynny udział w przygotowywaniu wielu imprez szkolnych. Należy również do zespołu tworzącego kronikę szkolną.

Adrian Patryk Raczyński

Uczeń klasy pływackiej w Zespole Szkół nr 45. Wielokrotnie reprezentował szkołę na zawodach. Odnosił bardzo duże sukcesy w skali krajowej. Otrzymał miedzy innymi tytuły: Mistrza Warszawy na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, dwukrotnie mistrza Warszawy i Mazowsza i wicemistrza Polski w pływaniu. Osiąga również dobre wyniki w nauce i z dużą odpowiedzialnością angażuje się w życie klasy.

Kamil Tkacz

Uczeń Gimnazjum nr 58 imienia Władysława IV. Dał się poznać jako osoba utalentowana, pojętna, zdeterminowana do nauki. Średnia jego ocen na koniec roku wynosiła 5.21. Był laureatem konkursu Biologicznego oraz zajął drugie miejsce w konkursie Fizycznym „Lwiątko”. Na co dzień działa jako wolontariusz w Muzeum Polin. Udziela się również w ognisku teatralnym Teatru Ochota.

Wyróżniający się uczeń liceum

Kamil Otowski

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy. Uzyskuje dobre wyniki w nauce, łącząc je ze swoją największą pasją - pływaniem. Osiąga w tej dyscyplinie znaczące sukcesy. Zdobył między innymi: Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski Juniorów i Mistrzostwo Polski. Na Mistrzostwach Europy zajął 5 miejsce.

Kamil jest sportowcem niepełnosprawnym. Został powołany w skład Polskiej Kadry Narodowej w Pływaniu Osób z Niepełnosprawnością na rok 2016 oraz objęty przygotowaniem do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 2016.

Patryk Wieteska

Uczęszcza do  Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy. Uzyskał bardzo wysoką średnią ocen - 5.17.  Jest uczniem o wysokiej kulturze osobistej, cechuje go skromność, wrażliwość i inteligencja. Kilkakrotnie brał udział w konkursach przedmiotowych. Wziął udział w olimpiadzie „Zwolnienie z Teorii”. Jest to ogólnopolska olimpiada, której celem jest rozwój praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Mimo młodego wieku może się pochwalić dwoma certyfikatami: Project Managment Principles i Project Managment Fundamentals, które są honorowane przez pracodawców na całym świecie.

 

Krzysztof Putyński

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentował szkołę w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim oraz konkursie historycznym „Krąg”. Prowadzi liczne uroczystości szkolne. Podczas dni otwartych prezentuje Szkolną Sale Tradycji.

Daniel Dylewski

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV. Należy do grona wybitnie uzdolnionych i ambitnych uczniów. Został laureatem dwóch olimpiad przedmiotowych: Wiedzy o Polsce i świecie (2 miejsce) i Geograficznej. Zakwalifikował się na międzynarodową Olimpiadę Geograficzną w Pekinie. Brał udział w konkursach „Lwiątko” (2 miejsce) i „Kangur”. Pracował również nad zagadnieniem „ Szczególna rola obiektów hydrologicznych Białołęki dla aglomeracji Warszawskiej”.

Julia Gagucka

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Chętnie angażuje się w projekty szkolne. Uczestniczy  w występach związanych z obchodami rocznic, ślubowaniem klas pierwszych czy pożegnaniem absolwentów. Angażuje się w projekty kulturalne o charakterze lokalnym. Zajęła pierwsze miejsce w konkursie Fundacji Hereditas na pomysł rewitalizacji pałacyku Konopackiego. Aktywnie działa samorządzie uczniowskim.

 

Wyróżniający się uczniowie technikum lub szkoły zawodowej

Patryk Kornacki

Uczeń Zespołu Szkół nr 11. Osiąga dobre wyniki w nauce. Zajął II miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Angażuje się w życie szkoły -przygotowuje nagłośnienia wydarzeń, prezentacje multimedialne, aranżacje  utworów muzycznych. Swoim śpiewem uświetnia wszystkie uroczystości szkolne.

Patrycja Tkaczyk

Uczennica Technikum Geologiczno- Geodezyjno- Drogowego w Zespole Szkół nr 14. Geodezyjnego. Wzorowa uczennica (najwyższa średnia w szkole), trzeci rok z rzędu jest przewodniczącą klasy. Jest inicjatorką wielu wydarzeń szkolnych. Jej pomysłem było zorganizowanie „Wieczoru Filmowego”. Została wytypowana do wyjazdu na Wileńszczyznę dla najlepszych uczniów. Wzięła także udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów.

Dominik Sulejewski

Uczeń Zespołu Szkół nr 33. Jest wybitnym uczniem ze średnią ocen 5.38 i wzorowym zachowaniem. Prowadzi liczne uroczystości szkolne. Brał udział w Ogólnopolskim Konkursie wiedzy Biblijnej, a także w XVII Olimpiadzie Techniki Samochodowej organizowanej przez Politechnikę Warszawską. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych na terenie Dzielnicy. Działał także w Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Paweł Padochin

Uczeń Zespołu Szkół nr 33. Uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce. Może się poszczycić wzorowym zachowaniem. Godnie reprezentuje szkołę na uroczystościach patriotycznych. Aktywnie uczestniczył w promocji placówki w czasie Targów Edukacji. Brał udział w zawodach sportowych, zdobywając liczne nagrody: II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce ręcznej, II miejsce w piłce siatkowej, III w piłce koszykowej. Uczestniczył również w akcji charytatywnej „Sztafeta Wytrzymałościowa” ma rzecz niepełnosprawnych sportowców.

Natalia Sieczka

Uczennica Zespołu Szkół nr 40. Podczas roku nauki dała się poznać jako osoba, która zawsze wzorowo wypełnia swoje obowiązki. Brała udział w wielu konkursach zarówno szkolnych jak i dzielnicowych uzyskując w nich bardzo dobre wyniki. Promuje szkołę na Targach Edukacyjnych i Jarmarku Floriańskim. Udziela się również charytatywnie. Za swoja aktywną i  wzorową postawę została nagrodzona uczestnictwem w wycieczce do Wilna.

Promotor Edukacji

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci i Praska Swiatłoteka

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodym ludziom, rodzinom w znalezieni swojego miejsca, kształtowania tożsamości, szukania własnej drogi, podejmowaniu wyzwań i odpowiedzialności. Działania organizacji sprzyjają wyrównywaniu szans, wspierają działalność wychowawczą. Są to instytucje wyjątkowe, wyróżniające się niezwykła atmosferą i ciekawością świata. Sprawiają ze młodzi ludzie stają się chętni do działania, zarażają swoim zapałem, energią i pasją, przenosząc dobre nastawienie i optymizm do szkoły.

Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników naukowych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia Koła Przyrodników Programu „GLOBE - biologia w laboratorium i w terenie” może przebiegać na poziomie akademickim. Pracownicy naukowi wspierają młodzież merytorycznie i praktycznie. Wieloletnia współpraca Wydziału Biologii z  L Liceum Ogólnokształcącym im. Ruy Barbosy, przybiera różnorakie formy: wykłady, warsztaty, wystawy na terenie szkoły, zajęcia pozalekcyjne i konsultacje.

 

Teatr Baj

Jest to najstarszy teatr lalek w Polsce. Posiada wyjątkowy dorobek artystyczny i nieustannie dąży do poszerzania swojej oferty repertuarowej i edukacyjnej. Instytucja ta realizuje różnorodne przedsięwzięcia z zakresu edukacji teatralnej skierowane do dzieci, młodzieży  i dorosłych. Od kilku lat teatr prowadzi także nurt repertuarowy pod nazwą „ Bajowe Najnaje”, w ramach którego tworzone są spektakle dla najmłodszych. Aktorzy teatru prowadzą również warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Teatr ma także w swoim dorobu wiele projektów do dzieci wymagających wsparcia.

 

Piotr Stryczyński/Towarzystwo Przyjaciół Pragi

Działalność Pana Piotra dotyczy przede wszystkim rozwoju społeczności lokalnej i kształtowania w innych lokalnego patriotyzmu. Towarzystwo Przyjaciół Pragi organizuje dla dzieci  zajęcia stacjonarne  oraz liczne spacery edukacyjno-historyczne po Pradze. Tematyka i sposób przedstawienia informacji są odpowiednio dobrane do poszczególnych grup wiekowych i połączone z zabawą. Towarzystwo, którego prezesem jest Pan Piotr prowadzi dla dzieci warsztaty edukacyjno-sportowe, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, szachy i planszówki. Na szczególne wyróżnienie zasługują nowatorskie działania związane z integracją i aktywizacją najmłodszych w procesy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej.

Polska Akademia Dzieci na Uniwersytecie Warszawskim

Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski to wspaniała okazja dla uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach do zaprezentowania swoich pasji i zainteresowań. Wspólne warsztaty uczą dzieci i młodzież  pracy w grupie, natomiast konieczność wystąpień publicznych kształtuje umiejętność autoprezentacji. Ponadto, proces przygotowywania prezentacji uczy dzieci korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz właściwego doboru informacji.

Osobowość Roku

Bartłomiej Jakubiak

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława IV. Dzięki swojej wyjątkowej pasji, determinacji oraz szczególnej umiejętności współpracy z wieloma podmiotami udało mu się zrealizować bardzo ambitny projekt, którego efektem jest pełnometrażowy film promujący Pragę i Liceum. Film „Więcej niż mury” został nakręcony z okazji 130-lecie powstania Liceum Władysława IV we współpracy z Warszawską Szkoła Filmową. Jego głównym celem było przybliżenie uczniom oraz lokalnej społeczności Pragi niezwykle bogatej, dramatycznej i pięknej historii Szkoły i Dzielnicy. Podczas realizacji projektu Bartek pełnił wiele funkcji, łącząc w swojej osobie reżysera, producenta i montażystę.

Marzena Taras

Logopeda w przedszkolu nr 164. Prowadzi zajęcia we wszystkich grupach poczynając od 3- latków. Jest encyklopedią wiedzy i wsparciem dla wychowawców w zakresie psychologii małego dziecka. Inicjuje spotkania z rodzicami, przekonuje i motywuje ich do współpracy. Jej zajęcia uznawane są bardzo atrakcyjne, dzieci chętnie w nich uczestniczą. Przygotowuje teksy do zabaw podczas zajęć oraz poradniki dla rodziców pomagające pracować z dziećmi w domu. W swojej pracy wnikliwe obserwuje dzieci i stwarza atmosferę pełnej akceptacji, budując jednocześnie w dzieciach wiarę w ich własne możliwości. Organizuje również zajęcia otwarte dla rodziców.

Najlepsza inicjatywa szkolna

Tydzień Kultury

To wydarzenie, które wpisały się już na stałe w kalendarz imprez Dzielnicy Praga-Północ. Impreza odbywa się w Liceum Ogólnokształcącym imienia Władysława IV od 20 lat. W czasie jej trwania odbywają się liczne warsztaty, dyskusje i wydarzenia artystyczne. Każdego roku przybywający do szkoły goście (artyści, politycy, itp.) dzieląc się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem. Opowiadają o swojej drodze życiowej, motywują do wysiłku i konsekwencji w dążeniu do celu.

Mazowiecki Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL - Lieder Wettbewerb

Konkurs organizowany od 6 lat. Cieszący się dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich rodzajów szkół. W 2015 roku konkurs otrzymał  prestiżową nagrodę European Lenguage Labe l – Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania języków obcych, a także przyznawany poprzez ministerstwo Edukacji Narodowej tytuł „Miejsce odkrywania talentów”. Celem konkursu jest m. in. propagowanie języka niemieckiego poprzez śpiew, jak również podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności językowych. Konkurs jest objęty patronatem Ambasadorów Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

Teatralia

Konkurs wpisał się już w tradycję XX Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego. Organizowane wydarzenie to dla młodzieży możliwość zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich, wokalnych i tanecznych. To okazja aby zmierzyć się z występem przed szerszą publicznością i profesjonalnym jury. Na przestrzeni lat szkołę odwiedziło wielu wybitnych aktorów, reżyserów i teatrologów. Teatralia są wydarzeniem dającym młodym aktorom i reżyserom szansę na pokazanie i rozwój swoich talentów.

Festiwal Chlebów Świata

Impreza ma na celu pokazanie powszechności i różnorodności chleba oraz integrację lokalnych społeczności. Zespół Szkół nr 11 stworzył okazję do pokazania tajników wypieków przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To wydarzenie, które gromadzi zarówno producentów jak i smakoszy z różnych stron świata. Patronat honorowy nad festiwalem objął Minister Rolnictwa, Prezydent m st. Warszawy oraz Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ. Festiwal w ostatniej edycji odwiedziło blisko 10 tys. Osób, w tym liczne grono Ambasadorów i dziennikarzy.

Mikrofon dla najmłodszych

Wydarzenie organizowane przez przedszkole nr 184, podczas którego przedszkolaki z całej Dzielnicy mogą zaprezentować szerokiej publiczności swoje talenty muzyczne i  taneczne. Dodatkową atrakcją tego wydarzenia jest wystawa prac wykonanych przez dzieci z poszczególnych palcówek, które zachęcały do prawidłowego żywienia i aktywności ruchowej niezbędnej do właściwego rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym. Impreza była wspaniałą okazją do zaprezentowania talentów i umiejętności małych artystów. Dzieci oczarowały wszystkich pomysłowością i oryginalnością. Mikrofon dla najmłodszych to inicjatywa o ponad 20- to letniej tradycji.

Najlepsza Placówka Oświatowa

Przedszkole nr 164

Placówka o profilu teatralnym. Zapewnia swoim podopiecznym wszechstronny rozwój. Przedszkole poza zajęciami realizowanymi w ramach podstawy programowej oferuje swoim wychowankom liczne zajęcia dodatkowe - rytmikę i język angielski. Placówka ma własną grupę teatralną, w której występują dzieci, nauczyciele I rodzice. Posiada nowoczesny ogródek przedszkolny, który zaspokaja potrzeby spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wychowankowie przedszkola z sukcesami biorą udział w licznych konkursach (m.in. plastycznych, wokalnych).

Zespół Szkół nr 14, Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. Prof. Dr Stanisława Kluźniaka

Placówka uznana przez miesięcznik „Perspektywy” za najlepsze technikum na Pradze. Trzykrotny zdobywca „Złotej Tarczy”. Szkoła doskonale wyposażona w nowoczesny sprzęt edukacyjny. Świetnie przygotowuje uczniów do zawodu, o czym świadczą bardzo dobre wyniki matur i egzaminów zawodowych. Wielu uczniów dzięki zaangażowaniu nauczycieli odniosło sukcesy w olimpiadach i otrzymało indeksy wyższych uczelni z pominięciem rekrutacji. Szkoła posiada bogatą ofertę rozwijających zajęć pozalekcyjnych. Daje możliwość rozwoju pasji i zainteresowań związanych z przyszłym zawodem.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863 r.

 Praska 30-tka to szkoła przyjazna uczniom i rodzicom. Dająca poczucie bezpieczeństwa i stwarzająca optymalne warunki do rozwoju. Kształtuje swoich wychowanków w oparciu o zasady poszanowania dziedzictwa historycznego i kulturowego. Ma bogatą ofertę edukacyjną oraz współpracuje z wieloma organizacjami. Jest organizatorem licznych imprez, mających na celu rozwój zainteresowań oraz integrację lokalnych społeczności. W placówce pracują wielokrotnie nagradzani nauczyciele. Uczniowie szkoły zaś mają na swoim koncie znaczną ilość sukcesów zarówno sportowych jak i edukacyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 placówka zajęła pierwsze miejsce w Dzielnicy wśród szkół podstawowych z egzaminu szóstoklasisty.

Przedszkole nr 171

Przedszkole mając profil ekologiczny regularnie bierze udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez m st. Warszawa, aby promować i zaszczepiać w dzieciach idee ekologii. Organizuje również regularne zbiórki makulatury. Od najmłodszych lat kształtuje chęć do niesienia pomocy i otwartość drugiego człowieka. Placówka współpracuje z instytucjami oraz podmiotami środowiska lokalnego, angażuje się charytatywnie. Przedszkole stara się aktywizować najbliższe otoczenie. Zachęca do pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Przedszkole nr 184

Przedszkole o profilu artystycznym. Ułatwia rozwój dzieci poprzez twórczość plastyczno-teatralno-muzyczną. Pomaga dzieciom odnajdywać i rozwijać swoje zainteresowania. Uznając że kreatywność dzieci to największy skarb sprzyja twórczemu rozwojowi. Manualne zabawy wzbogacają osobowość dzieci, wyrażanie swoich emocji w sztuce pozwala im się wyciszyć, uspokoić i przeżyć radosne chwile. Przedszkole posiad ogród, którego przestrzeń stała się dla swoich wychowanków dodatkową  pracownią artystyczną. Organizator „Mikrofonu dla najmłodszych”.

Najlepszy Dyrektor Placówki

Małgorzata Augustowska

Dyrektor Technikum Geologiczno-Geodezyjno- Drogowego im. prof. Dr. Stanisława Kuźniaka w Warszawie. Dyplomowany nauczyciel, funkcję dyrektora pełni od prawie 10 lat. Skutecznie motywuje do pracy uczniów i nauczycieli dzięki czemu szkoła może się pochwalić bardzo wysoka zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych. Wspiera uzdolnionych uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, konkursów i zawodów. Podejmuje się pracy z uczniami mającymi trudności w nauce poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Dzięki staraniom Pani Małgorzaty Augustowskiej w 2015 r. ośmiu uczniów placówki zdobyło indeksy wyższych uczelni z pominięciem procesu rekrutacji. Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i jej rozwój. Jest współautorem podstawy programowej dla zawody technik geodeta oraz autorem i recenzentem zadań egzaminacyjnych.

Małgorzata Ewa Ryder

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi. Zarówno przez uczniów, rodziców jak i współpracujących nauczycieli jest postrzegana jako osoba odpowiedzialna, sumienna, uczciwa i ogromnie oddana swojemu zawodowi. Efektywność w kierowaniu zespołem przekłada się na wysokie osiągniecia uczniów. Dostrzega uczniowskie talenty i motywuje do pracy. Prowadzona przez Panią Małgorzatę szkoła tętni życiem, jest ośrodkiem oświaty i kultury. Pani Dyrektor otrzymała za swoja prace wiele nagród, między innymi nagrodę Burmistrza.

Lidia Kołodziej

Dyrektor Przedszkola nr 183. Na stanowisku dyrektora pracuje od pięciu lat. Przez ten czas dała się poznać jako rzetelny, lojalny, odpowiedzialny i operatywny przełożony. Szczególnie dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki. Jej nadrzędnym celem jest zawsze dobro i wszechstronny rozwój dziecka. Zna potrzeby i wymagania społeczności mieszkającej w Dzielnicy Praga-Północ. Współpracuje z organizacjami działającymi w naszym otoczeniu, co przekłada się na bardziej urozmaicony program zajęć dla najmłodszych. Z jej inicjatywy w 2015 roku w ramach budżetu partycypacyjnego zgłoszono projekt „Muzyka, ruch i przestrzeń”, w ramach którego dzieci ze wszystkich grup wiekowych uczestniczyły  w zajęciach muzyczno-ruchowych.

Wiesław Włodarski

Wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 73, który związał z nią całe swoje życie. W dowód uznania dla jego wysiłków został wybrany Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. Jego wyjątkowa komunikatywności sprawia, że utrzymuje kontakt i wpracuje z wieloma instytucjami jak ambasady, fundacje czy uczelnie wyższe. Aktywność Pana Wiesława Włodarskiego sprawiła, że szkoła jest często odwiedzana przez innych uczniów  z kraju i ze świata oraz znamienite osobowości (artyści, politycy, itp.).  Wszystkie te działania pozytywnie wpływają na wizerunek szkoły promując ją nie tylko w Warszawie ale na całym świecie. Chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem, jest autorem wielu publikacji książkowych, jest wykładowca na studiach podyplomowych „Marketing i zarządzanie w oświacie”. Uhonorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułem Nauczyciel Roku.  Na szczególną uwagę zasługują jego działania mające na celu dostosowania szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Izabela Nowak-Piłka

Dyrektor w LXXVI Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzięki zaangażowaniu i inwencji Pani Izabeli Nowak-Piłkiznacząco poszerzyła się działalność edukacyjna szkoły. Z jej inicjatywy wprowadzono ciekawe innowacje pedagogiczne. W efekcie w szkole kształcą się klasy o profilu mundurowym. Szkoła współpracuje z Garnizonem Warszawa i uczelniami mundurowymi. Dzięki staraniom Pani Dyrektor  co roku najlepsi uczniowie mogę uczestniczyć w organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej kursach skoków spadochronowych. Swoimi działaniami doprowadziła do znacznego wzrostu zainteresowania szkołą.