Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Zakup oraz dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych i krzeseł biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy.
Data ogłoszenia: 2019-07-18
Termin składania ofert: 2019-07-26 09:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Dostawy
Wykonanie prac remontowych (posadzkarskie, wykładzinowe, malarskie, elektryczne, montażowe, stolarskie) w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul.Ks. I. Kłopotowskiego 15 w Warszawie, w pokojach nr 202,223,224,225,227,228,229,230,231
Data ogłoszenia: 2019-07-16
Termin składania ofert: 2019-07-24 09:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota budowlana
Remont nawierzchni przy podjeździe do kuchni na terenie Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-07-11
Termin składania ofert: 2019-07-19 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Remont nawierzchni przy podjeździe do kuchni na terenie szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 w ramach zadania pn. "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
Data ogłoszenia: 2019-06-27
Termin składania ofert: 2019-07-05 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Kompleksowa obsługa druku i zadań pokrewnych dla Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-06-25
Termin składania ofert: 2019-07-03 14:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie projektów organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Praga-Północ
Data ogłoszenia: 2019-06-17
Termin składania ofert: 2019-06-25 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
wykonanie materiałów promocyjnych z logotypem dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego
Data ogłoszenia: 2019-05-30
Termin składania ofert: 2019-06-07 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Remont posadzki w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu nr 217 przy ul. Szymanowskiego 4 A, w ramach zadania pn. " Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
Data ogłoszenia: 2019-05-13
Termin składania ofert: 2019-05-21 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana