Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Remont posadzki w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu nr 217 przy ul. Szymanowskiego 4 A, w ramach zadania pn. " Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych"
Data ogłoszenia: 2019-05-13
Termin składania ofert: 2019-05-21 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojnickiej w Warszawie w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej”.
Data ogłoszenia: 2019-05-09
Termin składania ofert: 2019-05-21 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie remontu posadzki w pomieszczeniach kuchennych w Przedszkolu nr 217 przy ul. Szymanowskiego 4 a, w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
Data ogłoszenia: 2019-04-23
Termin składania ofert: 2019-05-07 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Przygotowanie, dostarczenie i zaserwowanie poczęstunku podczas dwóch imprez (19 maja i 7 września 2019 roku).
Data ogłoszenia: 2019-04-23
Termin składania ofert: 2019-05-02 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Zamówienie na przygotowanie, wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego na wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne materiałów promocyjnych ze znakiem promocyjnym Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy "Zakochaj się w Warszawie na Pradze-Północ".
Data ogłoszenia: 2019-04-09
Termin składania ofert: 2019-04-16 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2019-03-29
Termin składania ofert: 2019-04-15 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Przygotowanie i zaserwowanie cateringu świątecznego na spotkanie Wielkanocne, w sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15.
Data ogłoszenia: 2019-03-28
Termin składania ofert: 2019-04-05 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie dokumentacji remontu szklanych zadaszeń nad dwoma bocznymi wejściami oraz remontu nawierzchni poliuretanowej dla przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2 w Warszawie
Data ogłoszenia: 2019-03-07
Termin składania ofert: 2019-03-15 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi