Zamówienia o wartości do 30 000 €

rodzaj:
status:
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup oraz dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych i krzeseł biurowych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2020-09-29
Termin składania ofert: 2020-10-09 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: ZAKUP
Konserwacja iluminacji obiektów architektonicznych w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Data ogłoszenia: 2020-09-11
Termin składania ofert: 2020-09-21 14:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wykonanie oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza wraz z dokumentacja projektową na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Data ogłoszenia: 2020-08-31
Termin składania ofert: 2020-09-08 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie oświetlenia ul. Wieczorkiewicza wraz z dokumentacją projektową na terenie Dzielnicy Praga-Północ, w systemie zaprojektuj i wybuduj
Data ogłoszenia: 2020-08-07
Termin składania ofert: 2020-08-17 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wraz z udzielaniem konsultacji indywidualnych.
Data ogłoszenia: 2020-07-23
Termin składania ofert: 2020-07-30 16:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie do Urzędu Dzielnicy Praga – Północ koszulek promocyjnych z okazji rocznicy 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
Data ogłoszenia: 2020-07-09
Termin składania ofert: 2020-07-17 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej: parter 1 szt. i zewnętrznej: parter 1 szt. w SP nr 354 przy ul. Sierakowskiego 9 w Warszawie w ramach zadania pn.: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
Data ogłoszenia: 2020-07-02
Termin składania ofert: 2020-07-10 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Robota Budowlana
Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego
Data ogłoszenia: 2020-07-01
Termin składania ofert: 2020-07-09 12:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi
Analiza projektu organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w ramach zadania pn.: "Opracowanie i analizy związane z drogami"
Data ogłoszenia: 2020-05-07
Termin składania ofert: 2020-05-15 10:00
Tryb: o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj: Usługi