Patronaty Burmistrza

Informacje dla ubiegających się o Honorowy Patronat Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

  1. Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.
  2. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: ppn.patronat@um.warszawa.pl – nie później niż 50 dni przed wydarzeniem. Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, w razie odmowy – daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronat do innych osób lub instytucji.
  3. Wniosek powinien zawierać kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.
  4. Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy , podaje tę informację we wszystkich materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem.
  5. Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc.
  6. Wnioski o Honorowy Patronat Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy  są rozpatrywane w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy – tel. 22 443 79 09, email: sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl

Do pobrania: