Harmonogram oraz dokumenty

Harmonogram 7. edycji budżetu obywatelskiego 2021:

Zgłaszanie projektów: 3 grudnia - 21 stycznia

Ocena zgłoszonych projektów: 22 stycznia - 24 czerwca

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania: 24 czerwca - 14 sierpnia, w tym:

Składanie odwołań od negatywnej oceny projektu: 24 czerwca - 30 czerwca

Głosowanie na pomysły: 1 - 15 września

Ogłoszenie wyników głosowania: 30 września

Warszawscy radni 23 kwietnia 2020 r. zdecydowali o zmianie harmonogramu 7. edycji budżetu obywatelskiego i wydłużeniu etapu oceny projektów do 24 czerwca 2020 r. oraz przesunięcie etapu głosowania na wrzesień.

Dokumenty:

Formularz zgłoszania projektu do budżetu obywatelskiego

Lista poparcia

Zgoda autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu obywatelskiego

Klauzula informacyjna