Harmonogram oraz dokumenty

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2020:

Zgłaszanie projektów: 20 maja - 10 czerwca

Ocena zgłoszonych projektów: 11 czerwca - 8 sierpnia

Odwołania od niedopuszczenia projektów do głosowania:

9 - 13 sierpnia – składanie odwołań

9 - 26 sierpnia – rozpatrywanie odwołań

Głosowanie na pomysły: 6 września - 23 września

Ogłoszenie wyników głosowania: 3 października

 

Dokumenty:

Formularz zgłoszania projektu do budżetu obywatelskiego

Lista poparcia

Zgoda autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu obywatelskiego