Spacer trasą 1

Centrum Kultury Wietnamskiej Thang Long

Przy ul. Zamoyskiego 4 znajduje się prowizoryczny budynek, siedziba Centrum Kultury Wietnamskiej Thang Long, co oznacza Lecący Smok.

Jest to miejsce, które odsłania egzotyczne oblicze Pragi.
Napływająca ludność wietnamska na stałe wpisała się w praski pejzaż, a efektem tej migracji jest chociażby kopia słynnej Świątyni Literatury z Hanoi symbolu stolicy Wietnamu. Tutaj na co dzień spotyka się wietnamska młodzież, a w weekendy jest to miejsce koncertów.