Spacer trasą 1

Kościół Matki Boskiej Loretańskiej
Kościół Matki Boskiej Loretańskiej to najstarszy zabytek na Pradze. Dziś możemy oglądać jedynie dawną kaplicę, która niegdyś sąsiadowała z klasztorem bernardynów i barokowym kościołem.

Kamień węgielny wmurowano w 1617 r. w obecności króla Zygmunta III Wazy. Historia kościoła jest niezwykle burzliwa, a figura Matki Boskiej Loretańskiej znajduje się obecnie w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Zamiast niej, wewnątrz kaplicy, znajduje się XV—wieczna figura Matki Boskiej Kamionkowskiej.