Spacer trasą 1

Cerkiew św. Marii Magdaleny
W cerkwi św. Marii Magdaleny zachowany został pierwotny wystrój, wraz z głównym ołtarzem – ikonostasem.

Jest to bogato zdobiony, pozłacany ołtarz z trzema kondygnacjami i carskimi wrotami w centralnym punkcie. Na środku znajdują się ikony ewangelistów i scena Zwiastowania, a po obu stronach wrót ikony Chrystusa i Matki Boskiej.

Dalej znajdziemy kolejne odsłony scen biblijnych, misternie namalowanych przez Bazylego Wasiliewa. Kunszt prawosławnego arcydzieła zapiera dech.