Spacer trasą 1

Ogród przy domu Metropolity Kościoła Prawosławnego
W budynku sąsiadującym z cerkwią św. Marii Magdaleny mieści się siedziba Metropolity, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Zaraz za nim znajduje się przepiękny ogród, który leży na terenie plebanii wybudowanej w 1871 r. W cieniu wysokich drzew drzemie leniwie świadectwo wielokulturowości Pragi.